De Productieve Stad

De Productieve Stad

Gemeente Rotterdam en Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) organiseren op 14 juni 2016 het symposium ‘Rotterdam Productieve Stad’. Op het programma staat de productieve stad, de innovatiekracht van stad en regio, kansrijke crossovers tussen sectoren en inspirerende initiatieven van de pioniers van de nieuwe maker movement. Ook presenteert Projectatelier Rotterdam tijdens het symposium zijn 7 ontwikkelperspectieven voor de toekomstige maakeconomie.

Boeiend om alvast te lezen. Meer informatie en aanmelden.