Blockchain?

Blockchain:

De Blockchain is data-technologie waarmee we online transacties kunnen doen, zonder dat er één partij is die alles controleert. De bekendste toepassing is de Bitcoin.

Sluiten

In het kort

Kunstenaars en developers gaan vanuit V2_ experimenteren met blockchain en andere technologieën die een decentrale, democratische economie kunnen faciliteren. Hun bevindingen worden gedeeld met next economy professionals, als opmaat naar cross-overs.

Waarom

Decentralisatie speelt een belangrijke rol in de Next Economy – van productieprocessen tot aan energieopwekking. Om van stadsbewoners meer dan productie-eenheden in een nieuw systeem te maken, is het ook nodig om transacties, kennis en beslissingen decentraal te maken. Daarbij horen nieuwe (ict) infrastructuren.

Een van de meest recente voorbeelden van een dergelijke ontwikkeling is de ontwikkeling van Blockchain technologie. Vooral bekend van de Bitcoin, blijkt die nu ook een alternatief te bieden voor andere gecentraliseerde waarde-transacties. Van aankopen tot verzekeringen, de Blockchain stelt ons in staat afspraken te maken zonder tussenkomst van bijvoorbeeld banken of verzekeraars.

Uit recent artistiek onderzoek van V2_ blijkt dat de Blockchain technologie bovendien de technologische infrastructuur openbreekt voor creatieve herinterpretatie. Technologie beweegt; zij is van nature instabiel. Steeds wanneer technologie haar vaste plaats in de maatschappij lijkt te hebben gevonden, dagen creatieven die plaats weer uit. Dat gebeurt nu dus ook in relatie tot de financiële technologische infrastructuur: Kan deze nieuwe data-technologie bijdragen aan de democratisering van de economie?

Uitgangspositie

V2_ is een internationale voorloper in het onderzoeken van en experimenteren met nieuwe technologie, altijd op het snijvlak van kunst, technologie en maatschappij. Tien jaar voor augmented reality naam kreeg, maakte V2_ er bijvoorbeeld al kunst mee; voor onder andere wearable technology geldt hetzelfde. V2_ en haar netwerk vormen een grote bron van kennis en innovatiekracht in de stad.

V2_ blijft altijd vragen stellen over de betekenis van nieuwe technologie voor de kunst en voor de samenleving. Zo ook rond data. Terwijl de Blockchain steeds vaker in de vakbladen opduikt, heeft V2_ de internationale experts al om zich heen verzameld in het programma Data in the 21st Century en kunst geproduceerd die erop reflecteert. Een nieuwe stap is nu om deze kennis en ideeën te ontsluiten voor de Next Economy partners van Rotterdam.

David Jonas en Jan Misker bij Data in the 21st Century

Wat gaan we doen?

We zetten kunstenaars en developers aan het experimenteren met decentrale technologieën voor waarde transacties, zoals de blockchain. In artist in residencies van drie maanden vragen we telkens een kunstenaar om een andere publieke opgave te onderzoeken, zoals:

  • Decentrale energiehandel;
  • Alternatieve valuta;
  • Transparante voedselketens;
  • Publieke besluitvorming .

Kunstenaars krijgen volledig de vrije hand in hun artistieke reflectie en worden inhoudelijk en productioneel ondersteund door V2_. Bij afronding volgt telkens een evenement en expert meeting. Hierin worden onderzoek, kunstwerk en opgedane inzichten gepresenteerd aan het publiek en partners in de stad. Het netwerk dat is ontstaan rondom dit bidbook zorgt voor een kring van geïnteresseerden uit andere sectoren, zodat we sturen op impact.

Impact

  • Het agenderen van radicale decentralisatiemogelijkheden;
  • Het ontsluiten van V2_’s kennis en netwerk voor stadspartners in de Next Economy;
  • De aanzet tot nieuwe crossover-samenwerkingen in de stad;
  • Kennisproductie en -uitwisseling over infrastructuren voor een decentrale economie.

Partners

Eerste acties 2016

Pilot project, de eerste residency. Thema 1 wordt de combinatie van blockchain en decentrale energie, immers bijzonder relevant voor de Roadmap. Streven is om dit voorjaar te starten, er is al aandacht vanuit onder andere het doorbraakproject ICT en Energie (topsectoren).

Grote uitrol

Vervolgstap is het optuigen van een langere serie aan residencies. Parallel verkennen we de mogelijkheden om samenwerking tussen V2_ en stadspartners uit te bouwen. Streven is een model te ontwikkelen waarin de stad structureel profiteert van de kennis en ideeën van V2_, met haar vrije experimenteerruimte als vertrekpunt.

Wij zoeken nu

  • Geïnteresseerde partners die kunnen bijdragen aan de experimenten en de expert meetings.
  • Lichte funding voor de eerste pilot – het gaat nog om een klein gaatje.

Contact

Jan Misker, jan@v2.nl