in het kort

Tien  (and counting) partners uit Rotterdam West bundelen de krachten om samen een ecosysteem en accelerator functie te vervullen voor jonge ondernemers in de wijk. Street level, gericht op maker movement, design, straat cultuur en sociaal ondernemerchap.

Waarom

Geen next economy zonder next entrepreneurs. De stad heeft het ondernemerschap van haar stadsbewoners hard nodig, omdat de economie flexibeler en decentraler wordt. Bij technologische innovatie en duurzaamheid hoort ook aandacht voor de vaardigheden van de individuele ondernemer.

Voor de high potentials is het landschap inmiddels weldadig, variërend van hippe broedplaats tot hardcore innovatieprogramma. Maar grassroots, in de wijk en op straat, moet zo ongeveer 98% van de Rotterdammers zich redden zonder mentoren, bootcamps en business angels.

Uitgangspositie

In Rotterdam West is een groeiend elan vanuit straatcultuur, ondernemerschap, maker movement en hart voor de wijk. We hebben alle ingrediënten om de komende jaren een flinke stap voorwaarts te maken. Zelforganisatie en social enterprises bloeien op – met initiatieven als Stroop en de Delfshaven Coöperatie;  de maker movement vestigt zich in en om wijk – BouwKeet op de Schiedamseweg en alle nieuwe bedrijven in de Merwe-Vierhavens; helden uit de straatcultuur richten zich bewust op jong ondernemerschap – het Hiphophuis en Winne voorop; een aantal ondernemerschapsprogramma’s kijkt nadrukkelijk naar kansen in Delfshaven – oa. de Creative Business Map.

HipHopHuis - linksonder business coach Renee Trijselaar

Wat gaan we doen?

We bouwen ons eigen ecosysteem, onze eigen accelerator, onze eigen business cases. Simpelweg door te gaan samenwerken. Maar liefst twaalf partijen vormen een consortium om vanuit bestaand portfolio jonge creatieve ondernemers draaiende te krijgen in een nieuwe wijkeconomie. Het wordt geen monsterorganisatie, maar een lichte vorm, waarin we ieders eigenheid en het bottom up karakter zuiver houden.

Samen bestrijken we de gehele keten van scouting, coaching en training, via vastgoed, netwerk en technische mogelijkheden tot aan de begeleiding in het aanboren van nieuwe markten. We gaan samenwerken in onze programmering om het aanbod voor jonge ondernemers de komende jaren uit te bouwen. Grassroots, vanuit de wijk. Dominante vakgebieden zijn vooralsnog de nieuwe maakindustrie, events en lifestyle.

Impact

 • Flexibele maar complete ondersteuningsstructuur voor jonge ondernemers in West;
 • Unieke samenwerking van bottom up initiatieven met nadruk op ondernemerschap en business development;
 • Ontwikkelen van (parent behind the) brand, marktpositie en externe appeal voor jonge makers uit Delfshaven;
 • Verbinding tussen sociaal en cultureel ondernemerschap in de wijken van West en de economische kracht van het Innovation District, in het bijzonder M4H.
 • De trots van West (al lang aanwezig) omzetten in externe aantrekkingskracht door eigen productie vanuit (jongeren)cultuur.

Partners

 • Delfshaven Coöperatie – programma en investeringsfonds van bewoners, ondernemers, Rabobank, Havensteder en Gemeente;
 • Hiphophuis – jarenlang ervaring met street level ondernemerschap, inclusief eigen coaches en trainingen;
 • Mark Bode met de Creative Business Map – methodiek voor strategieontwikkeling en business development van kleine creatieve ondernemers, gaat dit jaar uitrollen in Rotterdam;
 • BouwKeet – Nederlands eerste maatschappelijke makerspace, gefund door Verre Bergen;
 • Winne  – rapper, coach en ondernemer, werpt zich bewust op als boegbeeld;
 • Madein4havens – broed- en werkplaats (M4H) die designers en wijk verbindt;
 • Marconia – testlocatie voor experimenten in de openbare ruimte, voor en door de wijk;
 • Stroop – nu al verzamelpunt voor ondernemers in de wijk, runt een programma leegstandsbeheer;
 • Jessica Curta – sociaal ondernemer en business coach;
 • Transformers – maatschappelijk ontwerpers, met zicht op de hele keten.

Eerste acties 2016

We beginnen bewust concreet, om de structuur te bouwen in plaats van uit te tekenen. In ieder geval gaan wij doen:

 • Ontwikkelen trainingsaanbod en peer-to-peer aanpak van de Creative Business Map, uitrol via wijkpartners (Mark Bode, met input van oa Hiphophuis).
 • Ondernemerschapstrainingen van Hiphophuis ook aanbieden in makerspaces, waaronder BouwKeet.
 • Serie netwerk events van en voor de maker movement West, samen met stadspartners (Madein4Havens).
 • Verkenning van samenwerkingsmogelijkheden met groter bedrijfsleven (Mark Bode, Jessica Curta, Marconia).
 • Ontwikkelen van een circulaire landmark, in co-creatie met wijkbewoners (Marconia).
 • Smoel ontwikkelen en slimme persmomenten, zowel naar binnen (jongeren) als naar buiten (oa. Winne, Bouwkeet, Delfshaven Coöperatie, Transformers).
 • Aanbod ondernemerschap aansluiten op grote wijkgerichte programma’s en verder uitbouwen van het Wijkinvesteringsfonds (Delfshaven Coöperatie, Marconia).
 • Doorontwikkelen van consortium en ketenaanpak (gezamenlijk, nieuwe partners).

Grote uitrol

We werken toe naar een structureel programma voor grassroots ondernemerschap waarin de complete keten binnen de wijk wordt aangeboden; met een eigen investeringsfonds; eigen branding en conceptstores; en een vliegende brigade met accelerator-interventies voor kansrijke ondernemers.

Wij zoeken nu

 • Commerciële partners die willen investeren in de wijkeconomie van de 21 eeuw;
 • Ondernemers die in de profilering en marktbenadering kunnen bijdragen;
 • Voor dit jaar lichte funding voor nieuwe activiteiten;
 • Samenwerking met de Roadmap Next Economy om ons programma op te werken naar een investeringsaanvraag.

Contact

Robbert de Vrieze, robbert@transformism.org