Smart for Good Agenda

Hieronder een eerste versie van de agenda, alle deuren staan nog open. Programmering en partnerships Smart for Good worden komend jaar uitgebreid, dus heb jij het gevoel dat je bij kunt én wilt dragen aan onderstaande agenda? Neem contact op met Studio Wolfpack. Wordt vervolgd!

 

‘010 isn’t just a code’ (Nultien Kleding, 2012)

Smart City is een verleidelijk begrip. Dit is grotendeels terecht – onze stad heeft immers baat bij slimmere oplossingen. Maar de verleiding moet ons niet verblinden: lang niet elke vorm van digitalisering is smart. Bovendien werpt de uitrol van datatechnologie ethische vragen op: over privacy, over macht en controle, over verdienmodellen en over rol van de mens. Juist omdat aan digitale innovatie het elan van snel succes hangt, vergt het kritisch en vooral zelfstandig denken om niet met de verkeerde oplossingen in bed te belanden.

Agenda

Een groeiende ring van Rotterdamse partijen ziet en werkt er actief aan. Wij denken dat er hard onderzocht, geïnnoveerd, gedebatteerd en ondernomen moet worden op tenminste de volgende punten:

0. Smart moet waarde gedreven zijn

Digitale technologie zetten we in om daadwerkelijke problemen op te lossen of gewenste waarde te creëren. Dit ligt bijzonder voor de hand, maar brengt een interessante agenda met zich mee:

• Hoe bepalen we in een mix van beleid, stadsbewoners en markt wat de agenda is?
• Hoe organiseren we vrije ruimte waarin de waarde van technologie en nieuwe richtingen onderzocht worden?
• Hoe wegen we inhoudelijke belangen (veiligheid, inkomen, lucht) tegen onderstaande agenda?

1. privacy

Fundamentele vragen:
• Welke data willen we delen?
• Tot hoever willen we gemonitord worden?
Innovatievragen:
• Hoe stellen we stadbewoners in staat of zelf te beslissen over het gebruik van hun data?
• Hoe faciliteren we het tijdelijk en doel-specifiek delen van data?

2. Controle

Fundamentele vragen:
• Wie mag de eigenaar zijn van a) data, b) algoritmes en c) infrastructuur?
• Wie beslist over de inzet van algoritmen die het leven in de stad beïnvloeden?
• En wie controleert die beslissingen?

Innovatievragen:
• Hoe faciliteren we gedeeld eigenaarschap en gedeelde macht over datatechnologie?
• Hoe faciliteren we controle van algoritmen en hun impact, en hoe controleren we de updates ervan?

3. Profits

Fundamentele vragen:
• Hoeveel ruimte bieden we aan digitale oplossingen waarvan het verdienmodel buiten de stad ligt?
• Wat zijn Rotterdam’s algemene voorwaarden richting digitale-technologiepartners?

Innovatievragen:
• Hoe kan digitale technologie helpen om het (passieve) inkomen van stadsbewoners te verbeteren?
• Hoe kan Rotterdam als launchpad fungeren voor haar eigen tech pioniers?

4. Mens en interactie

Fundamentele vragen:
• Tot waar mag technologie in ons leven doordringen?
• Hoe natuurlijk en diep ingebed moet/mag technologie worden? Zie ook de Pyramid of Technology, van het Next Nature Network: is geheel ‘naturalized’ een streven of moeten we ons juist bewust blijven van technologische interventies?
• Hoe willen we technologie ervaren – tot het fysieke aan toe?

Innovatievragen:
• Hoe enablet digitale technologie menselijk handelen, interactie en welzijn?
• Hoe ontwerpen we technologie zowel qua interactiemodel als interface zo mensgericht mogelijk?

 

Wie doet wat?

Tijdens een eerste event op ThingsCon (6 december ’18, BlueCity) presenteerde een mix van Rotterdamse partijen hoe zij aan deze agenda werken:

V2_, instituut voor instabiele media, doet al jaren artistiek onderzoek naar de impact van nieuwe technologieën en heeft een sterke kennispositie opgebouwd. Die gaat zij actief ontsluiten:
• Als partner in een nieuwe nationaal consortium (met oa. TNO, Waag Society, Erasmus University) dat zich richt op een waarde gedreven smart city: sustainable, harmonious, effective, relevant, empowering and diverse.
• Door programmering voor de stad, zoals onlangs The Evening of the Black Box Business en de samenwerking met de Dépendance (lezing Radical Technologies).

Rotterdam School of Management combineert diepe kennis over verandering van economie en bedrijfsmodellen met een grote reach in het bedrijfsleven. Vanuit die positie zet de RSM in op:
• Het nieuwe Erasmus Centre for Data Analytics, dat onderzoek doet, een test-hub aanbiedt en executives bijschoolt. Inclusief: governance, accountability, impact van nieuwe business modellen.
• Extra-curriculair programma gericht op zowel studenten en executives in de MBA: Code of Conduct, in samenwerking met Venture Café en Studio Wolfpack. Zie onderstaand;

————————
Code of Conduct

RSM, Venture Café en Studio Wolfpack organiseren een gezamenlijke reeks deep dives. Verwacht de eerste aankondiging nog dit jaar.

‘As data and algorithms are the main drivers for new economy and new business models, business executives must be equipped to manage them both fruitfully and responsibly. Digital transforms our very notions on values like trust, control, access, interdependence and security well beyond the current organizational boundaries. How do companies and humans relate to code?

Rotterdam School of Management, Venture Café and Studio Wolfpack organize a series of five deep dives for business managers, MBA students and entrepreneurs. Each edition will feature frontline entrepreneurs who are pushing the boundaries, professors who put both technology and social values in a transitional perspective and boardroom members explaining how their organizations are handling these new opportunities and challenges. In a meeting of minds they will explore the outlines of a Code of Conduct’

Themes include Trust & Transparancy (eg blockchain), Control (eg AI), Access (eg infrastructures), Ownership (eg big data).

————————

Livework heeft een indrukwekkende track record in service innovatie voor corporates, door inzet van user analyses en design thinking. Die positie en expertise zet de studio nu in voor:
• Humanizing Smart, ism Wolfpack: een innovatiepropositie die begint bij het perspectief van de stadsbewoner, creatieve pioniers en corporates samen aan het werk zet, en Rotterdam als labomgeving kiest. Hoe ontwikkelen we smart oplossingen die de stad daadwerkelijk wil, en waar de stad daadwerkelijk een stake in heeft?

The Incredible Machine heeft naam gemaakt als een van de eerste ontwikkelaars van Internet of Things toepassingen, heeft onlangs een Dutch Design Award gewonnen voor haar transparante laadpaal, en maakt nu een belangrijke pivot:
• Equitable models of progress: een jaar lang werkt een dedicated team aan fintech voor meer financiële gelijkheid. De eerste move is gericht op nieuwe eigenaarsmodellen van koopwoningen, die voor veel meer stadsbewoners toegankelijk zijn.

Blocklab zet blockchain technologie in voor de energietransitie en voor innovatie in de (haven-)logistiek. Samen met een developers-community lanceerde zij onlangs een nieuwe tool:
Open Energy Hub (Oehu): een open source dataplatform waarin gebruikers zelf eigenaar blijven van hun data, en die kunnen ontsluiten aan een open source community van developers. Komend jaar wordt dit ingezet voor de eerste open source use cases.

Jonas Vorwerk is interactief kunstenaar. Hij maakt installaties voor de publieke ruimte die, met inzet van technologie, mensen zonder enige instructie aan het spelen krijgen en hij tourt daarmee de wereld rond.
• Jonas brengt hoogwaardige kennis in over de toegankelijkheid en het comfort van technologie: hoe ontwerp je die zodanig dat het uitnodigt, activeert, intuïtief werkt, en warm in plaats van kil ervaren wordt?

Op een vergelijkbare manier kunnen ook andere Rotterdamse kunstenaars en ontwerpers hun expertise ontsluiten voor Smart for Good. Bijvoorbeeld Geert Mul werkt al sinds de jaren ’90 met databases en algoritmen en heeft gedegen, en ervaring gedreven, inzichten ontwikkeld over de wisselwerking tussen mens en code in het maken van beslissingen.

 

Regie: Studio Wolfpack, met steun van Gemeente Rotterdam.
Dank aan: Rotterdam Partners, ThingsCon en alle bovenstaande partijen.