6 dec. 2018 / ThingsCon, BlueCity

(English version below) 

Smart City is zo ongeveer de grootste buzz in innovatieland. Digitale technologie kan ons helpen om opgaven als energie, veiligheid en mobiliteit op een nieuwe manier te organiseren. Maar het is ook een veel complexer thema dan de meeste Linked-in updates doen geloven. Ja, Rotterdam wil digitaliseren, maar dan wel op eigen voorwaarden: nuttig, eerlijk, mensgericht. Rotterdamse frontrunners presenteren daarom een gezamenlijke agenda:

Smart for Good
donderdag 6 december, 15-17 uur, tijdens ThingsCon, in BlueCity

Met o.a. Rotterdam School of Management (EUR), Erasmus Centre for Data Analytics, Venture Café, V2_ Institute for Instable Media, ThingsCon, Blocklab, Livework, The Incredible Machine, Grassroots Business Lab, Rotterdam Partners en Wolfpack;

De bijdragen variëren van kritisch onderzoek, via open dataplatforms, nieuwe hardware en radicale business modellen tot een curriculum voor business managers en een innovatielab voor humanizing smart. De rode draad: optimistisch maar kritisch werken aan een smart Rotterdam. Dus:

Kom kijken, doe mee, we beginnen net.

Wil je er bij zijn? Klik op hier om je aan te melden.
Actief meedoen? Mail lisanne@studiowolfpack.com.

Voor en na de bijeenkomst kan je mee doen met ThingsCon,
en ‘s avonds begint om 20 uur bij V2_ The Evening of The Black Box Business.

 

Smart City could be the biggest buzz word echoing in innovation-land. Digital technology may help us rearrange challenges like energy, security and mobility. But the topic is way more complex than most LinkedIn posts let you believe. Sure, yes, Rotterdam would like to digitize, but only on its own terms and conditions: useful, fair and people driven. Hence, a circle of Rotterdam frontrunners present a joint agenda;

Smart for Good
Thursday, 6th of December, 15.00 – 17.00, during ThingsCon, BlueCity

With the Rotterdam School of Management (EUR), Erasmus Centre for Data Analytics, Venture Café, V2_ Institute for Instable Media, ThingsCon, Blocklab, Livework, The Incredible Machine, Grassroots Business Lab, Rotterdam Partners en Wolfpack;

Contributions include critical research, open data platforms, new hardware and radical business models – up to new curriculum for business managers and a lab for humanizing smart.


Come and join us, we’ve only just begun.

Be there? Click here to register.
Want to be actively involved? Send an email to lisanne@studiowolfpack.com

Before and after the gathering you can join ThingsCon,
and in the evening (20.00) V2_ presents The Evening of The Black Box Business.